شعر این آهنگ  زیبا از ایرج جنتی عطایی و آهنگ از پرویز مقصدی میباشد.

 

این آهنگ نیز از جاودانه های ویگن میباشد ودر تمام كنسرتها این ترانه را اجرا میكرد


واین آهنگ 3 اجرای مختلف دارد اجرای نخست در سال1347 که بسیار گل کرد واجرای 


دوم در آلبوم به یاد تهران که در لندن ضبط شد با همراهی گیتار خودش و اجرای سوم در


آلبوم دیروز امروز در سال1993(1372)با تنظیمی زیبا از آندرانیک.

 

در اینجا اجرای نخست این آهنگ را گوش خواهیم داد

برای دانلود  اینجا كلیك كنید.