شعر این آهنگ زیبا از پرویز وكیلی و آهنگ آن خارجی میباشد.

برای دانلود اینجا كلیك كنید.