غکسی زیبا از ویگن ورافی خاچاطوریان در یک قطعه نمایش.

واین عکس ویگن وعارف ورافی خاچاطوریان در همان قطعه نمایش.

عکسی دیگر از ویگن وعارف در یک قطعه فکاهی دیگر.