عطاالله خرم                                                                                                             
    عطاالله خرم در سال 1307در تبریز به دنیا آمد وازکودکی باموسیقی آشنایی پیدا کرد

وبرای  بیش از شصت فیلم نیزآهنگ ساخته است که ازمعروفترین آنها میتوان به

بی ستاره  ها-طلوع-احساس داغ-ومردافکن رانام برد.واز میان هنرمندانی که

بیشترین همکاری راباعطاالله خرم داشت ویگن بود که حدود 200ترانه برای وبگن ساخته بود.

که یسیاری از این ترانه ها جاودانه شد که این آهنگها عبارت اند از:                                                               
دو کبوتر-کجاوه-شکوفه ها-مادر-رقیب-دختردریا-عروس- گریزان- همیشه به یادتوام- 

مرغ طوفان-ذورق شکسته-بی ستاره- گل پرپر- هم آواز قناری-مرغی بر شاخه تاک-

بیابیا-خزان-بهار من-سوغاتی-افسانه فرار-اسب سم طلا-وعده شکن-نوای شادی-ساقی-

مرابیادآر- آخرین دیدار-ارمغان-گل سرخ بهار-گل بهشتی-دیدار مادر- فنجون طلا- شادوماد-

بارون بارونه-پربا-غزال-حلقه گل-چوپان-خواب ناز-یادگاری-یاس پرپر-مرغ سبکبال-

دلم میخواست(آی گفتی-بادلکش)-دروگران-رقص درباران-جنگل تنهایی-هوس-آبادان-

کوچ-شانه وبهانه-برگ طلایی-رفتم خداحافظ-توراست میگی-ای ماه-فریب-جانم بقربانت-

انگشتر سلیمان-هفت هشت(باپوران)-ابرو-جشن تولد-بیم وامید-امید-تبریک-تبلیغ فیلیپس-

نگو هیچوقت نمیان-تنها باغمها(فارسی وترکی)وترانه دکترکه بازنده یاد پوران اجراکرد هم-

شعروهم آهنگ از عطاالله خرم میباشد . 

البته آهنگهایی هم فقط به عنوان تنظیم کننده (ارکستر بود مثل  انتظار که آهنگش یونانی است)

 ویاشاید بیایی که یک آهنگ عبری است وآهنگ بابا کرم وبرگ خزان که اصل آهنگ فرانسوی

میباشد(دریک اجرا تنظیم وارکستر ازعطاالله خرم میباشد وهمچنین نیش ونوش در یکی

 از اجراها وعلی بابا که این ترانه هم آهنگش خارجی است وبیقرار که با زنده یاد دلکش

اجرا کرد وعشق وتمنا که بانارملا اجراکرد وغیره .

وبرای بسیاری از هنرمندان دیگر مثل عارف -گوگوش- دلکش -هایده-حمیرا-پوران-

منوچهر سخایی-روانبخش-رامش-ایرج-رامین-عهدبه-نادیا رام ودیگران نیز آهنگهایی

ساخته است. 

در حال حاضر آقای عطاالله خرم در اورنج کانتی کالیفرنیا زندگی میکنند 

و همچنان در حال تدریس موسیقی وپیانو میباشند و گاهی بااستاد خرم تماس تلفنی-

دارم وامیدوارم پرورگار عمر طولانی به این مرد بزرگ دهدوهمچنان به فعالیتهای خود ادامه دهند

وروزی در ایران ملاقاتشان کنیم.