شعراین ترانه زیبا از تورج نگهیان وآهنگ از بابک افشار میباشد.

برای دانلوداینجا کلیک کنید.