ناگفته نماند که 18آلبوم از این شرکت به بازار آمد واین آرشیوی بود که خود ویگن به شرکت آهنگ روز(ساندکس)داده بود وحدود 50ترانه از این سری آلبوم ها هست که درهیچ کدام از مجموعه های دیگر موجود نیست.