ویگن عزیز در یکی از تپه های لوس آنجلس در سال 1350.
ویگن عزیز در یکی از تپه های زیبا در لس آنجلس در سال 1350.

ویگن عزیز که از سال 1349 به آمریکا رفته بود و مدت 4سال به طور مستمر در آمریکا سکونت داشت و زندگی میکرد از طرف مجله اطلاعات بانوان به ملاقات ویگن رفتند و چندین عکس جالب از ویگن عزیز در یکی از تپه های واقع در لس آنجلس انداختند که در همان جا ویگن جاودانه چندین آهنگ اجرا کرد.