ویگن در فیلم فردا روشن است با بازی فردین-دلکش-ویدا قهرمانی.

برای دیدن این عکس اینجا کلیک کنید.