این آهنگ زیبا وجاودانه در کنسرتی در فرانکفورت آلمان اجرا شد. در اوایل سالهای 1990میلادی(اوایل سالهای1370).

این آهنگ را ابتدا در فیلم عروس دریا اجرا کرد در سال 1344 و در سال 1345 در رادیو ضبط کرد وبسیار گل کرد با صدای ویگن.

شعر این آهنگ از پرویز وکیلی وآهنگ از پرویز مقصدی میباشد. 

برای دیدن این کنسرت اینجاکلیک کنید.