عکسی تبلیغاتی از ویگن-عارف-گوگوش واکبر گلپایگانی.عکسی تبلیغاتی از 4اسطوره موزیک ویگن- عارف-گوگوش و اکبرگلپایگانی..