ترانه زیبا و جاودانه کجاوه با صدای همیشگی ویگن که این آهنگ زیبا فقط 1اجرا دارد.

ولی در کنسرتی در لندن سال1992 مردم از ویگن درخواست کردند و ویگن عزیز اجرا کرد.

برای شنیدن این آهنگ همیشگی  اینجا کلیک کنید.