این ترانه 2اجرای مختلف دارد یک بار در سال 1339 و بار دیگر دز اوایل دهه 50.

 زمانی که ویگن عزیز در آمریکا بود این آهنگ را باتنظیم جدیدی که ناصر چشم آذر

با 9کار دیگه که اون کارها هم از آهنگهایی بودن که در آن زمان خیلی گل کرده بودن 

مثل چرا نمیرقصی-شاه دوماد-بخاطرتو-بارون بارونه-دل دیوانه-مهتاب-ساقی-رقیب-

خدانگهدار تنطیمی دوباره کردو ویگن اجرا نمود.

شعر این ترانه از نوذر پرنگ وآهنگ از عطاالله خرم میباشد.

در اینجا اولین اجرای این ترانه را با هم میشنویم

برای گوش دادن به این آهنگاینجا کلیک کنید.