شعر این آهنگ وترانه جاودانه از پرویز وكیلی وآهنگ ازعطاالله خرم میباشد.

این ترانه نیز بیش از3اجرا دارد واز ماندنی ترین كارهای ویگن میباشد.                                                            

وویگن این ترانه را نیز در اغلب كنسرتهااجرا میكرد.

برای دانلود این اینجا كلیك كنید.