این آلبوم شامل 12 آهنگ می باشد كه این ترانه ها فوق العاده زیبا میباشد و از سوی شركت آونگ به بازار آمد.